Sigorta Nedir, Sigorta Çeşitleri Nelerdir?

Sigorta, belli bir prim karşılığında gelecekte yaşanabilecek negatif durumların güvence altına alındığı bir çeşit sözleşmedir. Sigorta şirketleri tarafınca sağlanan bu güvence dahil olmasında, sigorta sahibinin uğrayacağı maddi ziyanlar karşılanır ve bu sayede beklenmedik durumların bütçe planlamasını bozmasının önüne geçilir.

İnternetten Öneri Alın!

2 dakikada 22 sigorta şirketinin önerilerini karşılaştırın, anında satın alın.

Poliçe olarak adlandırılan ve sigorta şirketi ile imzası atılan yazılı anlaşmanın dahil olması, şirkete nazaran değişiklik izah edebilir. Poliçe dahil olmasında sunulan güvence bilgileri itinayla incelenerek gereksinime amacına yönelik en olumlu seçeneğin belirlenmesi ile sigorta yaptıracak şahıs ve sigorta şirketi içinde karşılıklı bir antak kalma sağlanır.

“Sigorta nedir?” sorusunu daha teknik tarzda tanımlayacak olursak: Sigorta, eş türden riskle yüz yüze olan bireylerin belli bir oran para ödeyerek meydana getirdikleri prim havuzudur. O riskin gerçekleşmesi karar ziyana uğrayanların ziyanı bu ortak havuzdan karşılanır.

Parayla ölçülebilen her türlü riziko sigortalanabilir. Katılımcı ne kadar çok olursa riziko daha çok şahıs ile paylaşıldığından ziyan da organik olarak düşer. Kısaca sigorta sistemine içinde olan hepimiz aslına bakarsak birbirinin ziyanını öder. Böylece kimse tek seferde büyük meblağlar ödemek zorunda kalmaz. Bu ortak havuzun yönetimini de sigorta şirketleri yapar.

Sigorta Türleri Nedir?

Sigortalar; aracınızı, sağlığınızı, hanenizi ve hem de cep telefonunuzu güvence altına alacak tarzda çeşitlilik gösterir. Bunlar içinde mecburi olanlar ve arzuya asılı yaptırılarak fazladan imkanlardan yararlanma olanağı sunan poliçe türleri bulunur.

Trafik sigortası, tüm vasıta malikleri amacıyla kanun dahil olmasında yaptırılması mecburi tutulan sigortalardan biridir. DASK Zelzele Sigortası ise bir öteki mecburi sigorta çeşididir ve organik yıkımlar karşısında konut sahiplerinin karşılaması gerekebilecek masrafları eksiltmek amacıyla alınan önlemlerden biridir.

Bunlara ilave olarak şahsen isteğiniz içinde aracınız ve cep telefonunuz amacıyla kasko sigortası, sağlığınız amacıyla tamamlayıcı yada hususi sıhhat sigortası, konutunuz ve eşyalarınız amacıyla ise konut sigortası yaptırarak yaşamın önünüze çıkaracağı olumsuzluklar karşısında bugünden hazırlıklı olabilirsiniz.

Mecburi Trafik Sigortası

Trafik sigortası, bütün vasıta sahiplerinin yasal olarak yaptırmakla yükümlü oldukları mecburi bir sigorta türüdür. Mecburi Trafik Sigortası, trafikte meydana gelebilecek kaza sebebiyle karşı tarafın aracında yada üçüncü şahıslarda oluşabilecek hasarları belirli limitler içinde karşılar. Böylelikle vasıta sahibinin neden oldukları ziyanlar güvence altına alınır.

Mecburi Trafik Sigortası yaptırmak amacıyla sigortam.net üstünden internete hususi ilave indirimler ile derhal alabilir, 7/24 sağlanan hasar yardımı ile trafiğe güvenle çıkabilirsiniz.

Kasko Sigortası

Kasko Sigortası, vasıta sahiplerine negatif hususlar karar şahsen araçlarında oluşabilecek hasarlar karşısında sunulan ve arzuya asılı olarak yaptırılabilen bir fazladan güvencedir. Kasko sigortası olan vasıtada çarpma, yanma, çalınma yada üçüncü kişiler tarafınca istekli olarak verilen hasar şeklinde vaziyetlerden doğan ziyanlar karşılanır.

Poliçe sahiplerine, ödemek zorunda kalacakları büyük miktarların önüne geçmede yarar elde eden kasko ile gereksinim duyulan bütün hususlar gözetilerek güvence limitleri genişletilebilir.

Size en olumlu Kasko Sigortası poliçesine haiz olmak amacıyla sigortam.net’te yer edinen 22 sigorta şirketinin teminatlarına göz atabilir, üstelik poliçe dahil olmasında mekan alması vaziyetinde poliçenizin vadesi dolduğunda hasarsızlık indiriminden de faydalanabilirsiniz.

İnternetten Öneri Alın!

2 dakikada 22 sigorta şirketinin önerilerini karşılaştırın, anında satın alın.

Tamamlayıcı Sıhhat Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Genel Sıhhat Sigortası mevcut olan bireylerin hususi hastanelerde iştirak oranı haricinde bir ücret ödemeden iyileştirme almalarını elde eden sigorta çeşididir.

SGK ile anlaşmalı olan hususi hastanelerde kullanılabilen Tamamlayıcı Sıhhat Sigortası ile teminatlar dahil olmasında yatarak yada ayakta iyileştirme harcamalarının SGK tarafınca karşılanmayan bölümü ödenir. Fark ödemeden kaliteli bir sıhhat hizmeti almanın birlikte sigorta poliçesinde yer edinen ilave teminatlar ile doğum sürecinin de konforlu geçmesi sağlanabilir.

Siz de sağlığınızı önemsiyor ve güvence altına almak istiyorsanız sigortam.net üstünden Tamamlayıcı Sıhhat Sigortanızı yaptırarak destekleyici teminatlara erişebilirsiniz.

Hususi Sıhhat Sigortası

Özel Sağlık Sigortası, kaza yada rahatsızlık sebebiyle doğabilecek sıhhat harcamalarının karşılandığı ve şartların şahıs özelinde belirlendiği bir sıhhat sigortasıdır.

Hususi Sıhhat Sigortası yardımıyla anlaşmalı hususi hastanelerden alınacak sıhhat hizmetleri dahil olmasında mevcut olan kontrol, tahlil ve tetkikler ile cerrahi müdahaleler amacıyla fazladan ödemesiz iyileştirme imkanı sunulur. Güvence altına alınan rahatsızlık mevzuları ile ayakta yada yatarak iyileştirme süresi boyunca yapılacak sıhhat harcamalarının limitleri sigorta şirketi tarafınca belirlenir.

Öneri Yeri

Sağlığınız amacıyla Derhal Öneri Alın!

Sıhhat Sigortanızı Sigortam.net’deri yaptırın, poliçeniz e-postanıza gelsin!

Sigortam.net her an yanınızda!

DASK Mecburi Zelzele Sigortası

DASK Mecburi Zelzele Sigortası ile zelzele yada zelzele sonrasında meydana çıkan negatif hususlarda yaşanabilecek zararların, gösterilen teminatlar dahil olmasında karşılanır.

Depremin yaratacağı hasarların maddi boyutunu belirli seviyede güvence altına almak amacıyla Organik Yıkım Sigortaları Kuruluşu tarafınca yürütülen faaliyetler sonucunda kazandırılmış olan bu sigorta ile ekonomik sarsıntılar önlenebilir.

Konut Sigortası

Konut sigortası, konut sahiplerinin evlerini yangın, hırsızlık, terör yada kaza mevzuları karşısında koruma altına meydan sigorta hizmetidir.

Konut Sigortası, yalnızca konut sahiplerini değil, kiracıları da korur. Kiracıların eşyaları, konut poliçesi dahil olmasında ihtimaller içinde tehlikelere karşı koruma altına alınabilir. Konut Sigortası ile hanenizde yaşanabilecek can can sıkan olayların bütçenize yansıması önlenir.

Konuttan çıktığınızda gözünüzün arkada kalmaması amacıyla erkenden sigortam.net üstünden Konut Sigortanızı yaptırabilir, rizikolara karşı hanenizi ve eşyalarınızı güvence altına alabilirsiniz.

Konutum Itimatta Sigortası

Evim Güvende Konut Sigortası, internasyonal çapta tanınan Gulf Sigorta Şirketi tarafınca sağlanan ve yardımcı hizmetleri yardımıyla fazladan üstünlükler sunmasıyla en fazlaca seçim edilen sigortalardan biridir.

Konut sahiplerine yalnızca evlerini kapsamlı riziko mevzuları karşısında güvence altına alma olanağı sunmakla kalmaz, hem de konut bakım tasarısı dahil olmasında kombi ve klima bakım hizmetleri almalarını da sağlar. Üstelik Assist Line ile anlaşmalı diş hekimlerince gerçekleştirilecek olan check-up (sağlık taraması) hizmeti dahil olmasında kontrol, tanı ve iyileştirme tasarısı ile diş taşı temizliğinden yaralanma olanağı da sunar.

Konut Sigortası alırken fazladan faydalar sunan ayrıcalıklı yardımcı hizmetlerinden yararlanmak istiyorsanız sigortam.net üstünden derhal Konutum Itimatta önerisi alabilirsiniz.

İnternetten Öneri Alın!

2 dakikada 22 sigorta şirketinin önerilerini karşılaştırın, anında satın alın.

Cep Telefonu Sigortası

Cep telefonu sigortası, beklenmeyen negatif hususlar kararında telefonunuzda meydana gelebilecek hasarı karşılayan bir kasko sigortası çeşididir.

Poliçe içinde kırılma, hasar alma, sıvı teması, voltaj hasarları, vatan haricinde meydana gelen hasarlar ve hırsızlık vaziyetlerinde onarım harcamaları ödenir. Lüzumlu hususlarda sigorta malikine eş kıymet bir aygıt temin edilir. Cep telefonu sigortasında güvence altına alınanların dahil olması, sigorta şirketine asılı olarak değişkenlik izah edebilir.

Yaşam Sigortaları ve Yaşam Dışı Sigortalar

Sigorta çeşitlerinin değişik ayrımları olmakla birlikte en genel olarak bu sigorta türleri ikiye ayrılır:

Yaşam Sigortaları

Yaşam sigortaları, ufak tasarrufların seneler arasında birikmesiyle bireylerin rahatlık seviyelerini ve ömür kalitelerini artırmaya amacına yönelik meydana getirilen sigortalardır. Meydana getirilen ödemeler sigorta şirketi tarafınca bir fonda toplanır ve kıymet kazanacak tarzda yönetim edilir. Yaşam sigortaları ülkelere nazaran değişim gösterir. Türkiye’de bu sigorta türü aşşagıda yer edinen sigortalar şunlardır:

Vefat Takatı Sigortası: Sigortalının vefatı halinde mirasçılarına yada sigorta sözleşmesinde belirlediği bireylere birikmiş tazminat ödemesi yapılır.

Topluluk Yaşam Sigortası: Aynı da diyebileceğimiz eş tüzel kişiliğe asılı olarak çalışan minimum 10 şahıs olması bekleniyor tarzda meydana getirilen yaşam sigortasıdır. Vefat, kazaya asılı vefat, devamlı sakatlık şeklinde hususlarda sigorta bedeli üstünden tazminat ödenir.

Maluliyet Sigortası: Sigorta poliçesine içinde olan bir kaza mevzusu sonrasında bireyin devamlı sakatlığa maruz kalması halinde tazminat ödenir.

Ferdi Kaza Sigortası: Bir anda ve beklenmedik kazalara karşı güvence sağlar. Vefat, kaza ve sağlıkla alakalı öteki hususlarda poliçede belirlenen oranlarda tazminat ödemesi yapılır.

Sıhhat Sigortası: Bireylerin rahatsızlık risklerini kapsayan sigortadır. Sigorta şirketinin anlaşmalı oldukları sıhhat müesseselerinde geçerlidir. Yatarak ve ayakta iyileştirme sürecini kapsayabilir. Iyileştirme masraflarının karşılanması amaçlanır.

Hususi Husus Sigortası: Öteki sigortaların kapsamına girmeyen hususi hususlar amacıyla bireylerin isteklerine asılı olarak meydana getirilen sigortalardır. Poliçelerde mekan almayan rahatsızlıklar, kaza risklerine karşı yapılır ve prim ödemeleri, riziko grubunun azlığı dolayısıyla öteki sigortalardan yüksek olabilir.

Yaşam Dışı Sigortalar

Bu sigorta türü, maddi kayıpların ve hasarların karşılanmasına yöneliktir. Konut, otomobil ve çalışma yerlerinde meydana gelme olabilirliği olan ve maddi olarak ölçülebilen rizikoları kapsar.

  • Yangın sigortası – Vasıta sigortası (kasko sigortası, trafik sigortası)
  • Kaza sigortaları – Nakliye (taşımacılık) sigortaları
  • Tarımsal sigortalar
  • Makine sigortaları

Sigorta ile İlgili Sıklıkla Sorulan Sualler

Sigorta yaptırmak, insanoğlunun karşılaşacağı negatif durumların maddi tesirini en aza indirmeyi gayeler. Sadece pekçok sigorta türü ve teminatı olduğundan bu mevzuyla alakalı heves edilenler de fazlaca fazladır. Bu mevzuyla alakalı “Sigorta yaptırmak ne çalışmaya fayda?” şeklinde şıkça sorulan sualleri sizin amacıyla cevapladık.

Sigorta Yaptırmak Ne İşe Fayda?

Rizikoyu yaşamadan ilkin sigortanızı yaptırdığınızda içiniz rahat olur. Yitik vermeden güvencenizi almış olmuş olursunuz. Bir anda bir riziko vaziyetinde içsel üzüntünün yanında bir de maddi birikimlerinizi ödemek vaziyetinde kalmazsınız. Kısaca güç bir geçen süreyi hem maddi hem de içsel olarak yıpranmadan atlatırsınız. Suçsuz olduğunuz hususlarda başkalarının yol açmış olduğu zararlardan da korunmuş olmuş olursunuz.

Mesela otomobilinize bir sürücünün çarpıp kaçması vaziyetinde Kasko Sigortanız zararınızı karşılayacağı amacıyla büyük ödemeler yapmak zorunda kalmazsınız. Bireysel emeklilik şeklinde bir sigorta poliçesi yaptırdığınızda gelecekte emekli maaşınızın yanında ilave maaş elde eder, maddi açıdan rahat bir emeklilik periyodu geçirirsiniz. En kıymet verdiğiniz insanlar olan çocuklarınız ve eşinize de hususi sıhhat sigortası yapabilir, onların sağlıklarını güvence altına alabilirsiniz.

Sigorta, Hasarımın Ne Kadarını Karşılar?

Yaptırılacak olan sigortada hangi zararların hangi şartlarda karşılanacağı ve bunun limitleri, şirketlere nazaran değişiklik gösterir. Mecburi Trafik Sigortası ile DASK Mecburi Zelzele Sigortası amacıyla belirlenen teminatlar değişim göstermezken arzuya asılı olarak yaptırılacak olan öteki sigorta türleri amacıyla poliçede yer edinen güvence detaylarındaki kapsamlar değişebilir. Kimi zaman firmalar, gereksinime amacına yönelik olarak ilave teminatlar da ekleyebilir. 

Sigorta Yaptırırken Nelere Dikkat Etmeliyim?

Dikkate alınması ihtiyaç duyulan temel nokta poliçe kapsamıdır. İhtiyacınıza en olumlu sigortaya haiz olmak amacıyla sigorta şirketinin sunmuş olduğu poliçede yer edinen güvence ayrıntılarını itinayla okuyarak değerlendirmeniz gerekir. Bu sayede hangi koşullar aşşagıda zararınızın ne kadarının karşılanacağını evvelde kasıtlı antak kalma sağlayabilir, bunun kararında beklentinize olumlu bir halde faydalanabilirsiniz.

Poliçede yer edinen teminatlara yargıç olmanız, ileride problem hayata ihtimalinizi azaltır. Poliçeleri hem gereksinimlerinize hem de bütçenize nazaran değerlendirdikten sonrasında size en olumlu olanını seçim edebilirsiniz.

Sigortamı İnternetten Yaptırmamın Bir Yararı Var mıdır?

Vakitten tutum etmenize destek sağlar. Ek olarak internete hususi indirimlerden yaralanma olanağı sunarak ekonomik yönden de üstünlük sağlar.

Sigortam.net Üstünden Sigorta Yaptırmak Bana Ne Üstünlük Sağlar?

Sigortam.net, Türkiye’nin en fazlaca malum 22 sigorta şirketinin teminatlarına en iyi fiyat garantisiyle ve süratli bir halde yetişme olanağı sunar. Alacağınız tekliften daha düşüğünü piyasada bulmanız halinde aradaki farkı size iade edeceğini de güvence eder. Bütün bunlara ilave olarak yaptıracağınız bütün poliçeler ve ilave teminatlar dahil olmasında, 7/24 dayanak sunan uzman takımı ile daima yanınızda olarak ihtiyacınız olan şeyleri karşılamayı taahhüt eder.

Recommended Posts