Yakınına Evde Bakan Emekli Oluyor


Güncelleme Zamanı 23.12.2021
4 dk. okunma

Pekçok ülkede ihtiyar nüfusa amacına yönelik bakım hizmetleri dahil olmasında sunulan güvence modelleri, Türkiye’de de uygulamaya konuyor. Uzun dönem bakım gereksinimi mevcut olan hastanede yatan, ihtiyar yada engelli bireylere amacına yönelik sağladığınız hizmet karşılığında, toplumsal sigorta dahil olmasında çalışan statüsüyle emekliliğe hak kazanmanız olanaklı hale geliyor.

Konutta Bakım Güvence Modeli

Değişen hayat şartları karşısında ihtiyar ve engelli kişiler amacıyla sunulan hizmet standartlarının geliştirilmesi, sürdürülebilir bir finansman yönetimiyle sağlanabilecek ulaşılabilirlik seviyesi yardımıyla mümkün oluyor. Konutta bakım maaşının bağlanması ve bakım sigortasının devreye girmesi, ülkedeki demografik dönüşümler ile ahenkli bir çare olarak hem bakıma gereksinimi olanların hem de bakıcıların yarar görmesine imkan tanıyor. Dadı olarak çalışanlar amacıyla mecburi olan sigorta uygulaması, konutta şahsen yakınlarına bakım hizmeti sunanlara amacına yönelik güvence sağlanması ile daha erişilir hale getirilerek yaygınlaştırılıyor. Bu sayede uzun dönemli bakım hizmet süreni her iki taraf amacıyla de iyileştirilmiş oluyor.

Konutta Bakım Aylığı İçin Müracaat Koşulları

Konutta bakım aylığı almak amacıyla Bark da adı verilen aile, Emek verme ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığının şehir yada ilçe müdürlüklerine müracaat yapmak gerekmekte. Meydana getirilen başvurunun pozitif yönde sonuçlanabilmesi amacıyla bakım gereksinim duyan bireye ilişkin kriterler ve hane içi gelir düzeyi temel alınıyor. Konutta bakım maaşı başvurularında sağlanması ihtiyaç duyulan ön şartlar ise şu tarzda sıralanıyor:

  • Engel oranı: Sıhhat Bakanlığınca yetkilendirilen sıhhat kuruluşlardan alınmış olan engelli raporunda minimum %50 oranında engel mevzusu kaydedilmesi ve alakalı raporda “ağır özürlü” tabirine mekan verilmiş olması gerekmekte. 
  • Bakım ihtiyacının netleştirilmesi: Bireyin temel gereksinimlerini kendinin karşılayabildiği engellilik mevzuları konutta bakım maaşı verilmesi amacıyla kafi görülmüyor. Başvurunun pozitif yönde neticelenmesi amacıyla engelli bireyin gereksinimlerini karşılayacak ikinci bir kimseyi mecburi kılan şartlar lüzumlu oluyor.
  • Gelir düzeyi: Ihtiyar, hastanede yatan yada engelli bir yakınının bakımını üstüne alan bir bireyin, emekli maaşı alabilmesi amacıyla hane arasında şahıs başına düşen gelir miktarının en düşük ücretin 3/2’sinden daha düşük olması şartı aranıyor. 
  • Akrabalık bağları: Bakım gereksinim duyan şahıs ile bakım veren içinde akrabalık bağları aranıyor. 
Sağlığınız amacıyla Derhal Öneri Alın!

Sıhhat Sigortanızı Sigortam.net’deri yaptırın, poliçeniz e-postanıza gelsin!

Sigortam.net her an yanınızda!

Konutta Bakım Aylığı Hangi Hususlarda Kesilir?

Konutta bakım aylığı alanların, bu maddi yardımdan yararlandıkları zaman süresince mecburi şartları karşılıyor olması gerekmekte. Hane arasında şahıs başına düşen gelir düzeyinin fazlalaşması, bakım aylığının sonlandırılmasına sebep olabiliyor. Ilave olarak, bakım gereksinimi mevcut olan bireyin engelli raporunun belli bir süresinin oldukları hususlarda, müddetin bitimini takiben şahsen işini görecek düzeyde engel oranı ortadan kalkıyorsa bakım aylığı kesiliyor. 

Konutta Bakım Maaşı Alanlara Sigorta

Konut ortamında yakınlarına bakım verenlerin yasal olarak emekliliğe hak kazanmaları, bakım görevlisi statüsüne erişmeleriyle mümkün oluyor. Esnek emek harcama modeli olarak ele alınan dadılık amacıyla verilen toplumsal bağış tutarı dışında sigorta primlerinin yatırılmasıyla emekliliğe adım atılıyor. Konutta bakım sağlayanların çalışan statüsünde değerlendirilebilmesi amacıyla konutta bakım sertifikasına haiz olmaları gerekmekte. 

Konutta Bakım Sertifikasıyla Emeklilik Mümkün

Hastanede yatan, engelli yada ihtiyar yakınları amacıyla bakım hizmeti sunanların, uzman bakım görevlisi olabilmek amacıyla konutta bakım sertifika programını tamamlaması gerekmekte. Anadolu Üniversitesi’nin açmış oldukları sertifika programı, web vesilesiyle online olarak takip edilen dersler ile temel ihtiyar bakım hizmetlerine amacına yönelik ilke ve uygulamaların öğretilmesini amaçlıyor. Ek olarak, bakım süresi boyunca meydana çıkabilecek çatışmaların yönetimi ve bakım alanlarda meydana çıkan gerginlik düzeyinin azaltılmasına amacına yönelik, hastanede yatan ve ihtiyar psikolojisini temel yer uygulamalar üzerinde informasyon veriliyor. Program yardımıyla, bakım gereksinim duyan insanlar amacıyla ihtiyaç duyulan hizmetin kalitesi artırılırken bakım verenler ise çalışan olarak sigortalanma hakkı elde ediyor. Haziran ve eylül ayları süresince hızlandırılmış olarak üç aylık müddetle verilen eğitimin nihayet meydana getirilen sınavda başarıya ulaşmış olanlar, bakım uzmanlığı sertifikasına haiz oluyor.

Bakım Sigortası Hangi Hususlarda İptal Olur?

İstismarın söz mevzusu oldukları hususlarda, bakım alanların güvenliğinin sağlanabilmesi çeşitli ceza uygulamaları devreye giriyor. Konutta bakım sertifika programlarıyla uzmanlık meydanlar, bakım verdikleri ortam koşullarının uygunluğunun ve karşıt bir hedef taşımaksızın programa olumlu tarzda çalışıp çalışmadıklarının denetim edilmesi amacıyla eğitimi takip eden sürede teftişe doğal olarak tutuluyor. Meydana getirilen teftişler kararında kazanılan ücretin istismar edilmiş olduğu teşhis edilirse, dadılar sigortalarının iptal edilmesi durumuyla yüz yüze kalıyor.

Sıklıkla Sorulan Sualler

Konutta bakım maaşı ne süre bağlanır?

Konutta bakım maaşı almak amacıyla lüzumlu şartları elde eden bireylerin Bark da adı verilen aile, Emek verme ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığının şehir yada ilçe müdürlüklerinden yapacağı müracaat ardından araştırma başlatılıyor. Değerlendirme sonuçlandığında ise bakım aylığı almaya olumlu oldukları belirlenen insanlar amacıyla şehir müdürlüğünden verilecek olan tasdik ile maaş bağlanıyor. 

Konutta bakım maaşı iyi mi sorgulanır?

Konutta bakım maaşı meydanlar aylıklarının yatmış olup olmadığının takibini E-Devlet üstünden yapabiliyor. Bunun amacıyla T.C. kimlik numaralarıyla sisteme başlangıç yaparak Bark da adı verilen aile, Emek verme ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı konutta bakım ödeme sorgu linkine tıklamaları kafi oluyor. 

Konutta bakım maaşı yer insanlar çalışabilir mi?

Yakınlarına bakım sağlayanlar, hane arasında şahıs başına düşen gelir düzeyi gösterilen azami (en çok) tutarı geçmeyecek tarzda ikinci bir işte çalışabiliyor. Sadece bu hususlarda Bark da adı verilen aile, Emek verme ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı yetkililerince meydana getirilen denetimlerde bakım yer bireye verilen yardımın aksamadığı sorgulanıyor.

Bakım sigortası emeklilik primleri ne kadar?

Bakım sigortası yaptıracak olanlar emeklilik dönemlerinde gereksinim duyacakları hizmet ayrıntılarına bakılırsa prim ödüyor. Daha kapsamlı hizmetler yüksek primler üstünden ödenirken, temel gereksinimleri karşılayacak düzeyde dayanak bekleyenler daha düşük primlerden ödeme yapıyor. Emeklilik primleri 65 yaştan ilkin kullanılamıyor.

Sağlığınızı Güvenceye Alın!

Sağlığınıza amacına yönelik sunduğumuz değişik güvence kapsamlarına haiz sigorta hizmetlerimiz ile Sigortam.net olarak siz değerli ziyaretçilerimizin ve sevdiklerinizin destekçisi oluyoruz. Hayatın öngörülemeyen riskleriyle yüz yüze kaldığınızda gereksinim duyacağınız dayanağı, sizlere en iyi fiyat garantisiyle sunarak bütün güvence modellerini daha ulaşılır kılmayı planlıyoruz.

Tamamlayıcı sağlık sigortası ve özel sağlık sigortası teklifi alarak ihtiyaçlarınıza en olumlu sıhhat poliçenizi kolaylıkla Sigortam.net’ deri bulabilirsiniz. 

Recommended Posts